Tietosuojaseloste (GDPR)

Tietosuojaseloste

Rekisteriseloste: 17.12.2018

Tietosuojaseloste: 01.01.2019 alkaen

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Rekisterinpitäjä

Mobiilihuolto.com

Ankkuritie 6,

70460 KUOPIO

tel: 045 7872 8004

info@mobiilihuolto.com

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Janne Pitkänen

Ankkuritie 6,

70460 KUOPIO

tel: 040 571 0581

info@mobiilihuolto.com

Rekisterin nimi

Mobiilihuolto.com asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus/rekisterin käyttötarkoitus

Laitteistojen korjaustietokanta, asiakassuhteiden hoito.

Rekisterin tietosisältö

Asiakasnumero. asiakkaan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, työnkohde ja/tai tietoja ostotapahtumasta, laitteistosta.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan ilmoittamat yhteystiedot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Mobiilihuolto.com ei myy eikä luovuta asiakasrekisterissään olevia tietoja EU:n ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen periaatteet

A) Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen)

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisena ja se on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.

B) Tietokeneellee talletetut tiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja käytön valvonta sekä laitteiden fyysinen suojaus)

Rekisteriä käyttää ainoastaan henkilö, jonka toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Tietokone jossa rekisteriä pidetään on asiallisesti ja ammattimaisesti suojattu.

Kuopiossa maanantaina 17.12.2018 ____________________ Janne Pitkänen

Tietoja verkkovälitteisestä riidanratkaisusta, Artikla 14 Para. 1, ODR (Online Dispute Resolution Regulation):

Euroopan komissio antaa kuluttajille mahdollisuuden ratkaista verkkovälitteiset riidat artiklan 14 Para. 1, ODR nojalla jossakin käyttöympäristössään. Verkko-osoite (http://ec.europa.eu/consumers/odr) toimii sivustona, jossa kuluttajat voivat tutkia tuomioistuimen ulkopuolisia riitojenratkaisutapauksia koskien verkko-ostoksia ja palvelusopimuksia.